Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Argraffiadau

Un o brif amcanion Grŵp Ymchwil y Croniclau Cymreig yw hwyluso mynediad i destunau gwreiddiol y croniclau Cymreig canoloesol, sydd yn y gorffennol weithiau wedi dioddef o safonau cyhoeddi gwael. Mae'r dudalen hon yn cynnig lle i'r grŵp gyhoeddi unrhyw argraffiadau o destunau a gynhyrchir ganddynt ar-lein.

Mae Grŵp Ymchwil y Croniclau Cymreig yn falch o gydnabod caredigrwydd Henry Gough-Cooper yn caniatáu i ni gyhoeddi ffeiliau pdf o'i argraffiadau o'r croniclau Lladin Cymreig. Gellir lawr lwytho’r ffeiliau pdf yma:

Gellir canfod cywiriadau i'r holl olygiadau yma.

Croesawir unrhyw sylwadau am yr argraffiadau a gyhoeddwyd ar y wefan hon, yn cynnwys unrhyw gywiriadau, a dylid eu hanfon trwy e-bost i croniclau@gmail.com.

Site footer